Suchedniów

Suchedniów - jedenasto tysięczne miasto na północy Gór Świętokrzyskich – znajduje się przy międzynarodowej trasie szybkiego ruchu S 7 w połowie drogi między Warszawą a Krakowem. Przez miasto prowadzi także linia kolejowa nr 8 Warszawa Zachodnia- Kraków Główny. Położone jest w otulinie dwóch parków krajobrazowych: Suchedniowsko-Oblęgorskiego i Sieradowickiego. Urozmaicony krajobraz, bogaty świat roślin i zwierząt w sąsiedztwie rezerwatów przyrody, do których prowadzą znakowane szlaki turystyczne, zadecydowały o atrakcyjności turystycznej Suchedniowa. Na terenie gminy, w Suchedniowie oraz w Mostkach znajdują się dwa rekreacyjne zbiorniki wodne, nad którymi w sezonie letnim odbywają się liczne imprezy o charakterze sportowe-rekreacyjnym i kulturalnym. Największą z nich są ,,Świętojanki”, które co roku w czerwcu odbywają się nad zalewem w Suchedniowie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Historia Suchedniowa sięga XVI wieku i jest związana ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym. Do rozwoju miejscowości przyczynił się Stanisław Staszic, który to zaprojektował plan urbanistyczny Suchedniowa. Ustanowił tu także Zarząd Zakładów Górniczych Królestwa Polskiego. W okresie międzywojennym Suchedniów był ośrodkiem życia kulturalnego i modną miejscowością letniskową. W Suchedniowie urodził się młodopolski poeta Jan Gajzler, a w latach 20-tych na terenie Suchedniowa mieszkał Gustaw Herling-Grudziński, który później opisał miejscowość w swoich książkach.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Położenie naszej miejscowości w górach Świętokrzyskich  stanowi dużą gratkę dla amatorów sportów zimowych, gdyż w naszej okolicy znajduje się kilka wyciągów narciarskich. Można korzystać m.in. z wyciągów :

SZLAKI TURYSTYCZNE

Przez Suchedniów przebiegają liczne szlaki turystyczne, zarówno rowerowe, jak i piesze. Dzięki nim mamy możliwość poznać najciekawsze miejsca przyrodnicze i historyczne w naszej okolicy. Oprócz oznakowanych szlaków w okolicy znajduje się wiele tras idealnych dla zorganizowania samodzielnych wycieczek. Doskonałe położenie kempingu i ośrodka wypoczynkowego daje możliwość korzystania ze spacerów w okolicznym lesie. Nieopodal znajduje się ścieżka dydaktyczna śladami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie otrzymał także rekomendację na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo- MPR Miejsce przyjazne rowerzystom. 

Przez nasze miasto przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, którego długość całkowita wynosi 1987,5 km i obejmuje obszar pięciu województw. Rozpoczyna się w województwie warmińsko-mazurskim, biegnie dalej przez Suwalszczyznę, rejony Lubelszczyzny, województwo podkarpackie i kończy się w województwie świętokrzyskim. Jest to bardzo różnorodna pod względem regionów i najdłuższa trasa rowerowa w Polsce. Szlak prowadzi bezpośrednio przy atrakcjach turystycznych lub są one usytuowane w obszarze dwudziestokilometrowego ,,korytarza” po obu stronach trasy. Są wśród nich liczne zabytki stanowiące ważną część polskiego dziedzictwa kulturowego: obiekty architektoniczne, miasta słynące ze swojej wielokulturowości, wiekowe układy urbanistyczne oraz miejsca o niezwykłej wartości przyrodniczej.

Szlaki piesze:
szlak żółty  – wiodący ze Skarżyska-Kamiennej przez Bugaj, Górę Baranowską oraz dalej wzdłuż rzeki Kamionki i z powrotem do Skarżyska-Kam

szlak niebieski –Suchedniów- Michniów- Berezów. Biegnący z Suchedniowa tzw. ,,Pętla Świętokrzyska” Rozpoczyna się przy dworcu PKP w Suchedniowie, biegnie przy leśniczówce ,,Opal”, dalej przez „Burzący Stok”, rezerwat „Kamień Michniowski”, następnie przy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, szlak kończy się przy dworcu PKP w Berezowie.

szlak zielony – biegnący ze Skarżyska-Kamiennej, wzdłuż rzeki Kamionki przez uroczysko „Stokowiec”, „Mostki”, „Górę Żarnową” i dalej do miejsca pamięci narodowej na „Wykusie”, 

szlak czarny – (Dworzec PKP Suchedniów– rezerwat Dalejów) Szlak biegnie poprzez Górę Piekło do szlaku zielonego (Bliżyn-Bartków), 

szlak czarny – prowadzący od „Kamienia Michniowskiego” (niebieski szlak Suchedniów-Berezów) do punktu widokowego na Górze Barbarze (panorama Łysogór), 

 

Szlaki rowerowe:

* Trasa rowerowa „Wzdłuż Kamionki” –- szlak czarny  o długości 25 km.

Szlak rozpoczyna się przy stacji PKP w Skarżysku Zachodnim, biegnie wzdłuż zalewu w Rejowie, dalej przez Suchedniów, a swój koniec ma przy Wiejskim Domu Kultury w Mostkach.

* Trasa rowerowa „Wokół Starachowic” – szlak czerwony o długości 60 km.
Szlak ma kształt pętli, biegnącej m.in. wokół zalewu w Mostkach.

Propozycje nieoznakowanych tras wycieczek rowerowych uwzględniające najciekawsze miejsca w okolicach Suchedniowa zostały opracowane przez entuzjastów jazdy na rowerze. Nad zalewem przy Ośrodku Sportu i Rekreacji rozpoczyna i kończy swój bieg 36-cio kilometrowa trasa rowerowa  OSZAŁAMIAJĄCA RÓŻNORODNOŚĆ, która znajduje się wśród propozycji tras rowerowych na stronie internetowej : http://rowerowe.swietokrzyskie.travel . Biegnie ona następnie przez Podłazie , Orzechówkę, Sieradowice, Wykus i Burzący Stok . Ponadto propozycje opracowanych tras rowerowych, które zaczynają i kończą się przy OSIR Suchedniów znaleźć możemy na stronie Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry” http://www.wokollysejgory.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=78&menu=307&strona=1

Przez nasze miasto przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, którego długość całkowita wynosi 1987,5 km i obejmuje obszar pięciu województw. Rozpoczyna się w województwie warmińsko-mazurskim, biegnie dalej przez Suwalszczyznę, rejony Lubelszczyzny, województwo podkarpackie i kończy się w województwie świętokrzyskim. Jest to bardzo różnorodna pod względem regionów i najdłuższa trasa rowerowa w Polsce. Szlak prowadzi bezpośrednio przy atrakcjach turystycznych lub są one usytuowane w obszarze dwudziestokilometrowego ,,korytarza” po obu stronach trasy. Są wśród nich liczne zabytki stanowiące ważną część polskiego dziedzictwa kulturowego: obiekty architektoniczne, miasta słynące ze swojej wielokulturowości, wiekowe układy urbanistyczne oraz miejsca o niezwykłej wartości przyrodniczej.

GÓRA Skip to content